Op zondag 13 juni ontvingen de drie jonge organisatoren Bram, Ennis en Yasser van het Voetbaltoernooi in het Prinsenhof de Beste-Buurt-Cheque van € 500. Met ondersteuning van jongerenwerker Samir Sluiter van SenW werden zij de Topper van de zeven winnaars: door en voor jeugd! MDT staat voor Maatschappelijk Diensttijd. Samen met het ‘s Gravendreefcollege Leidschendam en het Veurs Voorburg worden leerlingen betrokken bij maatschappelijke activiteiten. Het project Beste Buurtacties is het eerste project met het ‘s Gravendreefcollege Leidschendam ondersteund door Dans aan de Vliet, Midvliet en Talentenloods. Het MDT-team heeft zeven Buurtacties beloond: de Schoonste Buurtactie in de Zeeheldenwijk. De Buurtdag van Park Leeuwenberg voor maar liefst 80 kinderen, die er graag een jaarlijkse dag van wil maken. Het Avondklok Gametoernooi om jongeren te stimuleren met de Avondklok binnen te zijn. De onvergetelijke Ethiopische Koffieceremonie georganiseerd door Haimanot Belay. De Cupcakes op Koningsdag in Stompwijk met de kinderen voor de ouderen en het Wormenhotel in Voorburg West, zodat bewoners hun afval met hulp van wormen kunnen recyclen tot vruchtbare aarde. Nieuwe ideeën kunnen zich melden voor financiële ondersteuning bij vlietwensen.nl. Met dank aan de gemeente Leidschendam-Voorburg voor het mede mogelijk maken.