Stichting Talentenloods heeft een culturele ANBI-status.
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status geeft aan onze stichting de mogelijkheid om onder andere geld vanuit fondsen en legaten te mogen gebruiken waarbij er geen extra belastingheffing zal worden toegepast. Conform de voorwaarden van de belastingdienst zijn organisaties met een ANBI status verplicht een aantal zaken op hun website te vermelden. Hieraan voldoet stichting Talentenloods.

 

Bestuur:

Stichting Talentenloods is in augustus 2008 opgericht.
Het bestuur bestaat uit:

1. Paul de Beer, voorzitter (voormalig docent Latijn/Grieks Gymnasium Novum)

2. Jan Nienhuis, penningmeester (Schaakvereniging Voorburg)

3. Kiki Goudart, bestuurslid (ouder basisschool Essesteijn, freelance docent Huygenslabs)

Het bestuur ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Organisatie

– Angelique Schipper, coördinator/presentator Talentenloods

– Roos Hoogakker, adviseur (musicoloog/blokfluitist)

– Rob Kortekaas, technicus Open Podium

– Samyra Dennen, assistente Open Podium

 

Klankbord

– Janine van Oost (ouder Gymnasium NOVUM)

– Floor Boselie-Abbenhuis (ouder Gymnasium NOVUM)

 

Statuten Talentenloods

Financieel Jaaroverzicht 2014 Stichting Talentenloods

Financieel Jaarverslag 2015 Stichting Talentenloods

Evaluatie Open Podium 2014-2015

Evaluatie Open Podium 2015-2016

Evaluatie Schrijfwedstrijd 2016

Stichting Talentenloods
Van Winoxbergestraat 2
2274 RR Leidschendam-Voorburg

Tel: 06 – 23 169 607
e-mail: info@talentenloods.nl

KvK: 27 325 247
RSIN: 8198.45.644
Rekeningnummer: NL11RABO0132 949 318