Wat is ons doel?

Stichting Talentenloods is in 2008 opgericht met het doel om kinderen te stimuleren eerder met hun talenten aan de slag te gaan. Iedereen heeft een talent, ongeacht op welk gebied en op welk niveau. Het is jouw motor van motivatie om te leren, meer te willen weten en te kunnen, maar hoe kom je er achter wat jouw talent is? Je komt beter tot je recht als je eerder aan de slag mag met waar je hart ligt en weet waar je jouw talent voor wilt inzetten.

Daarom wil Talentenloods het onderwijs, kinderen en ouders graag ondersteunen bij het vinden en uitoefenen van hun talenten. Zo is de Schrijfwedstrijd in Leidschendam-Voorburg voor groep 7 een handig hulpmiddel om talent zichtbaar te maken en laat het Open Podium voor de Jeugd van 12-21 jaar zien hoe gemotiveerd jeugd aan de slag gaat als zij ondersteund en gestimuleerd worden in hun talentontwikkeling.

Wie zijn wij?

Bestuur

Het bestuur bestaat uit voorzitter Paul de Beer, penningmeester Jan Nienhuis en bestuurslid Annette Vreeburg. Paul de Beer is gepensioneerd docent Latijn en Grieks, maar geeft nog steeds les en bijles. Zijn bevlogen interesse voor jongeren sluit naadloos aan op het stimuleren van jongeren in hun talentontwikkeling. Jan Nienhuis is gepensioneerd econonoom, die zijn kennis voor diverse stichtingen en verenigingen inzet. Als schaker brengt hij zijn passie al jarenlang over op jongeren. Annette Vreeburg is verpleegkundige B en ondersteunt jeugd als praktijkondersteuner GGZ. Uitgaan van talent van jongeren is voor haar een belangrijke motivatie jongeren stevig op hun eigen pad te krijgen.

Organisatie

Angelique Schipper is initiatiefnemer en oprichter van Stichting Talentenloods. Zij is de organisator van het Open Podium en de Schrijfwedstrijd, waarbij zij tevens de presentator is. Rob Kortekaas is bij het Open Podium de vaste technicus. Zij zijn hun passie gaan volgen en zijn inmiddels ook beheerder van de Ruïne van Brederode en de coördinatoren van het Haags Historisch Festijn.
Roos Hoogakker en Kiki Goudart zijn de vaste adviseurs van Talentenloods. Roos Hoogakker is beroepsmuzikant, oud-docente Rotterdams Conservatorium en docente Blokfluit. Kiki Goudart was architect, is freelance docente bij Huygens Labs en schrijft freelance voor het AD. Onze vaste fotograaf is Ot Douwes.

Jongerenteam

Wil je ook meewerken aan het Open Podium Talentenloods? Onze vormgever Arjo Nagelhout, Dennis Massar en is niet alleen DJ, maar maakt ook fotoreportages. Samyra Dennen is onze assistente. Zo hebben we ook jonge gastpresentators, waardoor je ervaring kunt opdoen met presenteren. Op dit moment zouden we graag jonge videomakers/filmers aan ons jongerenteam willen toevoegen. Ook willen we gaan werken met talentenscouts per school. Voel jij je aangesproken? Stuur ons een mail!

Bestuur

Paul de Beer

Voorzitter

Jan Nienhuis

Penningmeester

Annette Vreeburg

Bestuurslid

Organisatie

Angelique Schipper

Coördinator / Presentator

Rob Kortekaas

Technicus Open Podium

Kiki Goudart

Adviseur

Jongerenteam

Arjo Nagelhout

Vormgeving

Samyra Dennen

Assistente

Dennis Massar

Fotografie

Klankbord

Janine van Oost

Floor Boselie-Abbenhuis

Overzicht

Voor een overzicht van de activiteiten van Talentenloods door de jaren heen, kunt u klikken op onderstaande knop.

Overzicht

Stichting Talentenloods

info@talentenloods.nl

Van Winoxbergestraat 2
2274 RR Leidschendam-Voorburg

KvK 27 325 247
RSIN 8198.45.644
Rekeningnummer NL11RABO0132 949 318

Culturele ANBI

Stichting Talentenloods is aangemerkt als een Culturele ANBI.
Dit biedt belastingvoordelen voor particulieren of ondernemingen die een financiële bijdrage aan de Stichting doen.
Omdat het een Culturele ANBI betreft, mag een particulier 125% van het geschonken bedrag in mindering brengen op zijn inkomen, een onderneming die onder vennootschapsbelasting valt mag 150% van het geschonken bedrag in mindering brengen op zijn omzet.

Voor particulieren zijn er twee mogelijkheden:

1. zgn. gewone giften: hiervoor geldt een drempelbedrag en een maximum dat afhankelijk is van het inkomen. Wat meer is dan dit drempelbedrag, mag worden afgetrokken, maar er mag niet meer worden afgetrokken dan het maximum.
2. zgn. periodieke giften: deze zijn volledig aftrekbaar voor een donateur. De basis voor deze schenking is dat de donateur een overeenkomst sluit met een ANBI waarbij de donateur zich verplicht om gedurende een minimale periode van vijf jaar, jaarlijks een vast bedrag  te schenken. Deze overeenkomst moet direct stoppen bij het overlijden van de schenker. Deze overeenkomst kan zelf door de donateur en het goede doel worden opgesteld, de belastingdienst heeft hiervoor een formulier.

Voorbeeld:

Een particulier die € 100 schenkt kan € 125 van zijn inkomen aftrekken (bij een gewone gift als dat voldoet aan de voorwaarden, bij een periodiek gift altijd), over dat bedrag betaalt hij dus geen belasting.

Dit levert een belastingvoordeel op variërend van ongeveer €23 (laagste belastingtarief 18,75%) tot € 65 (hoogste belastingtarief 51,75%).

Dit betekent dat de Stichting € 100 ontvangt bij een netto schenking van een donateur variërend van € 77 (laagste belastingtarief) tot € 35 (hoogste belastingtarief).

Dit maakt het doen van een schenking aantrekkelijker.

Je kunt het makkelijker maken een schenking te doen door op de website een betaalmogelijkheid aan te bieden, voor een voorbeeld van een NGO zie link.