Wat is ons doel?

Stichting Talentenloods is in 2008 opgericht met het doel om jeugd te stimuleren eerder met hun talenten aan de slag te gaan. Iedereen heeft een talent, ongeacht op welk gebied en op welk niveau. Het is jouw motor van motivatie om te leren, meer te willen weten en te kunnen, maar hoe kom je er achter wat jouw talent is? Je komt beter tot je recht als je eerder aan de slag mag met waar je hart ligt en weet waar je jouw talent voor wilt inzetten.

Bestuur

Wie zijn wij?

Het bestuur bestaat uit voorzitter Paul de Beer, penningmeester Jan Nienhuis en secretaris Kiki Goudart. Paul de Beer is gepensioneerd docent Latijn en Grieks, maar geeft nog steeds les en bijles. Zijn bevlogen interesse voor jongeren sluit naadloos aan op het stimuleren van jongeren in hun talentontwikkeling. Jan Nienhuis is gepensioneerd econoom, die zijn kennis voor diverse stichtingen en verenigingen inzet. Als schaker brengt hij zijn passie al jarenlang over op jongeren. Kiki Goudart is van huis uit architect en is ook verbonden met Stichting Techniekmenu. Daarvoor geeft zij architectuurles op scholen. Kiki vindt het belangrijk dat kinderen gezien worden in hun talent.  Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Organisatie

Angelique Schipper is initiatiefnemer van Stichting Talentenloods. Het is haar grote wens dat kinderen eerder met hun talent aan de slag kunnen gaan. In 2008 volgde zij haar hart met schrijven. Zij is de organisator van de activiteiten van Talentenloods.
Roos Hoogakker is de vaste adviseur van Talentenloods. Roos Hoogakker is aan het conservatorium afgestudeerd en docente blokfluit. Onze vaste fotograaf is Willemien Rotteveel van Fotokring Leidschendam-Voorburg. Rob Kortekaas ondersteunt Talentenloods met techniek.

Bestuur

Paul de Beer

Voorzitter

Jan Nienhuis

Penningmeester

Kiki Goudart

Secretaris

Organisatie

Angelique Schipper

Coördinator / Presentator

Rob Kortekaas

Technicus

Overzicht

Voor een overzicht van de activiteiten van Talentenloods door de jaren heen, kunt u klikken op onderstaande knop.

Overzicht

Stichting Talentenloods

info@talentenloods.nl

Van Winoxbergestraat 2
2274 RR Leidschendam-Voorburg

KvK 27 325 247
RSIN 8198.45.644
Rekeningnummer NL11RABO0132 949 318

Culturele ANBI

Stichting Talentenloods is aangemerkt als een Culturele ANBI.
Dit biedt belastingvoordelen voor particulieren of ondernemingen die een financiële bijdrage aan de Stichting doen.
Omdat het een Culturele ANBI betreft, mag een particulier 125% van het geschonken bedrag in mindering brengen op zijn inkomen, een onderneming die onder vennootschapsbelasting valt mag 150% van het geschonken bedrag in mindering brengen op zijn omzet.